img bg about us

Company Overview

ARHING është një kompani arkitekturore dhe ndërtimore e themeluar në vitin 1989 nga inxhinieri i ndërtimit Z. Jeton Canhasi. Që nga viti 2000, ARHING ka vazhduar rrugëtimin e tij për të konkurruar me sukses për projekte në shkallë më të madhe.

Kompania ka operuar me sukses brenda zonës së Kosovës, duke punuar në projekte ndërtimi, riparimi, mobilimi dhe ndryshimi në shkallë të vogël dhe të madhe duke u fokusuar në kontraktimin e banesave dhe komercialeve.
Kompania ARHING aktualisht numëron 15 punëdhënës me kohë të plotë në Oce. Gjithashtu kompania ka 34 punonjës që punojnë në renovim, rrymë, hidraulik etj.

Grupi ynë energjik dhe efikas ka një qëllim parësor: dëshirën për të arritur sukses duke ndjekur politikat e korporatës dhe duke kryer punë cilësore në mënyrën më të sigurt dhe më ekonomike. Bazuar në marrëdhëniet e mira me kompanitë e tjera bashkëpunëtore, në varësi të projektit kompania ka mundësi të rrisë staf në një periudhë të shkurtër kohore sipas nevojës. Arhing ofron një paketë gjithëpërfshirëse shërbimesh të krijuara për të lejuar klientin të punojë me punën tonë ekipore dhe të krijojë një projekt që kompania mund ta çojë përpara deri në përfundim.

Të themelosh një kompani në vitet e 80-ta dhe të qëndrosh fuqishëm për gjatë këtyre viteve për mua është një privilegj. Rrugëtimi nuk ka qenë asnjëher i lehtë dhe anjëher nuk mendojmë që edhe më të tutje të most jetë i tillë sepse kjo na ka shtyrë drejt zvillimit.

Our Mission

How we work

REQUEST A QUOTA